Info om byarådet

Isnäs byaråd registrerades som förening år 1996. Vår huvuduppgift har varit att bevara den unika Bolinder-ångmaskinen i f.d. Isnäs såg, som lades ned i början av 1990-talet.

Byarådet äger tre byggnader på sågområdet. I kraftverksbyggnaden finns ångmaskinsmuséet. I smedjehuset fungerar idag en bilverkstad och ett möbeltapisseri. Den tredje byggnaden används som socialutrymme och garage.

Alla bybor är hjärtligt välkomna med i verksamheten. Vi kan tillsammans planera och bygga vår by till en trivsam plats för oss själva och våra barn. För mera info om möten och annan verksamhet kontakta Mia Aitokari / 040 - 5504402 eller e-mail mia.aitokari@oskut.fi

På årsmötet 29.4.2003 valdes Mia Aitokari till ordförande.


Mia Aitokari, i bakgrunden Christer Alm

År 2002 deltog bland annat följande Isnäsbor i byarådets möten:
Gisela Grandin (ordf.)
Janica von Veh (sekr.)
Lasse Bäcklund
Jan-Erik Alm
Christer Alm
Bo Blomqvist
Mia Aitokari
Göte Mattila
Jan-Erik Öberg
Lilian Westerlund
Kjell Westerlund
Pauli Kinnunen
Mikael Böök
Sini Tossavainen

Verksamhetsberattelse för år 2001

<!--------------- <TD ALIGN="center" VALIGN="top" > Paulin Verhoilu T:mi
Paulis Möbel-
tapetsering F:ma

Pauli Kinnunen
07750 Isnäs
019-634 756
040-5439 270
-------------!>

Sysselsättning i byarådets byggnader
Autokorjaamo
J-E ÖBERG
Bilreparation
Må-fre 9.00-17.00

07750 Isnäs
Puh. 0400-842 657

Länk -> ByaNet - en webbplats för byaråd, byaaktivister och andra landsbygdsutvecklare i Svenskfinland.

Startsidan Isnäs-Forum Historie-Forum Ångmaskin Byarådet

webbdesign: Mikael Böök, webbplatsen uppdaterad 16.7.2004