BAKGRUNDSMATERIAL - TAUSTAA | PRESSKLIPP - LEHTILEIKKEITÄ | KRÖNIKA - KRONIKKA |

Blogg om Päijät-Steels flytande varv
- Päijät-Steelin uivaa telakkaa käsittelevä blogi


Klicka på bilden!-Klikkaa kuvaketta!

Posta - Postita Sök - Hae

Granskning av flytdockan 12.10.2004
10/18/2004 13:40, Lasse Bäcklund
Utlåtande från granskningen, i vilken medverkade Sami Rinne från Nylands miljöcentralen och Lasse Bäcklund från Isnäs by.
läs vidare - lue lisää (1 comment)

Tilannetiedotus Isnäsin telakka-asian ympäriltä
10/15/2004 21:33, Mia Aitokari
Telakan toiminta on alkanut kesän aikana ja jatkunut pitkin syksyä. Telakan taholta ei ilmeisesti ymmärretä sitä tosiasiaa, että
toiminta on edelleenkin ihmisten mielissä kyseenalaisena ja epämääräisenä.
läs vidare - lue lisää

Vem vill ha flytdockan?
8/6/2004 20:12, Aitokari-Alm-Bäcklund-Böök
Vill kommunen, andra företag, bysborna, Sjöfartsverket eller flottan att flytdockan ska vara i Isnäs? Hufvudstadsbladet publicerade idag nedanstående insändare.
läs vidare - lue lisää

Ympäristöluvan valvonta jää paikallisten viranomaisten huoleksi
8/6/2004 19:49, Mia Aitokari
Onko olemassa jokin taho, joka sertifioi, katsastaa
tai muulla tapaa valtuuttaa uivien telakoiden toimintaa?
läs vidare - lue lisää

Kommunen besvärar sig
8/5/2004 18:10, M.B.
Byggnads- och miljönämnden i Pernå kommun förebereder besvär med andledning av Miljöcentralens beslut. Varför har Miljöcentralen inte utrett varvsverksamhetens sannolika följder på Natura-området? Kotka-båt upptagen på flytdockan.
läs vidare - lue lisää

Telakkavalitukset ajankohtaisia
8/3/2004 12:23, Aitokari-Alm-Bäcklund-Böök
Valitusaikaa on annnettu 9.8. saakka. Ohessa yhteenveto siitä mitä tähänä saakka on tapahtunut.
läs vidare - lue lisää

Tid att besvära sig mot flytdockan
8/3/2004 12:20, Aitokari-Alm-Bäcklund-Böök
Tid för besvär har givits till 9 augusti. Nedan en sammanfattning av vad som hänt hittills.
läs vidare - lue lisää

Tystnad råder på flytdockan
7/23/2004 12:22, M.B.
Nylands Miljöcentral gav alltså Päijät Steel tillstånd att inleda fartygsreparationerna på flytdockan i Isnäs hamn. Det är i och för sig skönt att verksamheten tillsvidare ligger nere. Men vad månne det beror på att Päijät Steel inte kör igång?
läs vidare - lue lisää

Meningen med detta forum - Tämän foorumin tarkoitus
7/16/2004 20:23, M.B.
Ändamål och bruksanvisningar - Tarkoitus ja käyttöohjeita
läs vidare - lue lisää

Startsidan Isnäs-Forum Historie-Forum Ångmaskin Byarådet

webbdesign: Mikael Böök, webbplatsen uppdaterad 16.7.2004