Ångmaskinsmuseum

Öppet på sommaren år 2004:
lö-sö 12.00 - 16.00
5.6.-15.8.2004
  • 2 euro vuxna
  • 1 euro barn

Länkar =>

  • Här borde finnas en länk till Kalle Knuuttilas webbsida med fakta om ångmaskinen i Isnäs. Jag har tagit bort länken eftersom den inte längre fungerar. MB 26.11.00.
  • Haig Colliery Mining Museum - ett brittiskt museum där man kan se ångmaskiner i funktion


Museiprojektet
Isnäs såg, grundad år 1897 av kommerserådet Johan Askolin, verkade som fungerande såg fram till början av 1990-talet. Under de sista årtiondena dock med först, Rauma Repola och sedan med Tampella som ägare.
År 1995 upphörde all verksamhet vid "Askolinin Saha". Det ryktades om att alla byggnader på det gamla sågområdet skulle rivas och den unika Bolinder ångmaskinen från 1918 som fanns kvar i maskinrummet skulle säljas som skrot.
Isnäs byaråd bildat 1996 ville annorlunda. Isnäs industriområde är nämligen upptaget i miljöministeriets och museiverkets publikation (1993) över kulturhistoriskt värdefulla byggnader av riksintresse. Att låta allt rivas och ångmaskinen skrotas föreföll byarådet som en kulturskandal av stora mått varför projekt Isnäs sågmuseum startades.
Byarådet lyckades köpa de byggnader som var nödvändiga för att museiprojektet skulle kunna genomföras. Byggnaden innehållande ångmaskinen har renoverats och fått nytt tak. De övriga byggnaderna, porthuset, lagerbyggnaden smedjan och de gamla truckstallarna, hyrs ut till småföretagare och hantverkare för att stödja museiprojektet. Leaderpengar och andra understöd är ändå vad som gjort det möjligt att komma så här långt i projektet.
Det finns inget museum i Finland som helt skulle motsvara vad som finns bevarat i Isnäs. Detta trots att den egentliga sågbyggnaden revs och jämnades med marken.
 

Startsidan Isnäs-Forum Historie-Forum Ångmaskin Byarådet

webbdesign: Mikael Böök, webbplatsen uppdaterad 19.4.2005